… is dat mbo-studenten zich betrokken voelen bij de wereld buiten hun dorp, stad of land. Dat zij die betrokkenheid in de praktijk willen brengen. En dat zij daarom bijvoorbeeld duurzamer leven, bewuster consumeren en deelnemen aan online acties voor een betere wereld. Anders gezegd: Werken aan de wereld wil graag dat studenten leren hoe ze zelf invulling kunnen geven aan hun wereldburgerschap.

 

Hoe wordt dit doel bereikt?

Het project richt zich niet alleen direct op die studenten. Het bereikt hen ook via hun docenten en de ondersteunende medewerkers op hun opleidingen. Werken aan de wereld wil:
 

  • bij al deze groepen de kennis vergroten over mondiale zaken;
  • hun aandacht richten op armoede en ontwikkelingsproblemen;
  • het besef versterken dat veel mondiale kwesties vervlochten zijn met hun eigen leven;
  • het inzicht versterken dat het belangrijk is die kwesties aan te pakken;
  • aangeven dat zij zélf kunnen bijdragen aan deze aanpak;
  • praktische handvatten suggereren om die bijdrage ook echt te leveren.

 

Hoe werkt het project deze aanpak uit?

Concreet concentreert Werken aan de wereld zich op:
 

  • de ontwikkeling en uitvoering van lessenseries rond wereldburgerschap;
  • de organisatie van een jaarlijks evenement rond wereldburgerschap op twee mbo's;
  • de facilitatie van vakstages in Kenia en op de Filippijnen;
  • de begeleiding van teruggekeerde stagiairs in hun rol als 'ambassadeurs voor wereldburgerschap'.

 

Op deze website staan volop voorbeelden van lessenseries, evenementen en stages. Ook zijn er weblogs van stagiairs en oud-stagiairs. Bovendien vind je er evaluaties van het project. Werken aan de wereld evalueert de programma's namelijk geregeld door middel van effectmetingen, inclusief nulmeting en controlegroep.

 

"Er is veel meer dan mijn eigen leventje hier in Nederland. En je moet niet alles aannemen over hoe het ergens anders is, maar het eerst zelf meemaken voordat je een mening kan geven" (oud-stagiair Werken aan de wereld)