Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met:

 

Heidi Koggel
projectmanager Werken aan de wereld

VSO Nederland
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
030 23 490 20
h.koggel@vso.nl 

 

Contactpersonen Koning Willem I College (Den Bosch):
Peter van Amelsfoort
Lidy van Oers
www.kw1c.nl

 

Contactpersonen ROC Midden Nederland (Utrecht):
Marjan Heisterkamp
Norbert Ruepert
www.rocmn.nl

 

Dit programma wordt uitgevoerd met financiële ondersteuning uit de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap & Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) van het ministerie van Buitenlandse Zaken.