Samenwerkingspartners

Evaluaties en onderzoek zijn een belangrijk onderdeel van Werken aan de wereld. Wij evalueren het project minimaal twee keer per jaar met een stuurgroep, alle samenwerkingspartners en de doelgroepen. Bovendien meten we het effect van onze activiteiten. Niet alleen het effect op de studenten en stagiairs, maar ook van hun omgeving (familie, vrienden). NCDO voert voor ons als onafhankelijke deskundige het onderzoek uit, inclusief nulmeting en controlegroep.

 

Effect van de lessenserie

In oktober 2013 is het eerste (deel)onderzoeksrapport door NCDO, het kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking, uitgebracht. Het bevat de uitkomsten van het onderzoek naar de effecten van de lessenserie van 15 lesuren op het gebied van wereldburgerschap, die 250 studenten in het voorjaar van 2013 volgden.  De belangrijkste conclusies zijn:
 

  • Het lesprogramma heeft effect op de houding van mbo-studenten ten opzichte van mondiale vraagsturen, niet op het gedrag.
  • Jongeren zijn er in de nameting vaker van overtuigd dat ze een bijdrage kunnen leveren door keuzes die zij maken in het dagelijks leven.
  • Ook zijn zij in de nameting vaker van mening dat Nederland zich in moet zetten om ontwikkelingslanden te helpen.
  • Na afloop van de lessenserie volgden de studenten net zo vaak nieuws over problemen in de wereld als in de voormeting.
  • Er zijn geen significante afwijkingen gevonden tussen de voor- en nameting als het gaat om het geven van een mening over mondiale vraagstukken.
  • De kennis van mondiale vraagstukken neemt toe door de lessenserie.

 

Lees hier het volledige onderzoeksrapport.

 

In het voorjaar van 2014 verwachten wij de onderzoeksresultaten over de effecten van de buitenlandstages op mbo-studenten en op hun sociale omgeving.