Samenwerkingspartners

NCDO, Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling, heeft het project Werken aan de wereld de afgelopen drie jaar regelmatig onderzocht op de effecten op studenten en hun sociale omgeving. Daarnaast is inmiddels een eindevaluatie uitgevoerd, waarin onder andere de samenwerking tussen de verschillende partijen centraal stond. 

Wat blijkt: Werken aan de wereld is erin geslaagd om een forse impuls te geven aan het thema wereldburgerschap op de ROC's. Er zijn bijna 40 mbo-studenten drie maanden op vakstages geweest in Kenia, de Filipijnen en Nicaragua en duizenden jongeren hebben de lessenseries rondom wereldburgerschap gevolgd. Uit de evaluaties blijkt dat de stagiairs veel geleerd hebben en hun ervaringen op goede wijze uitgebreid verspreid hebben terug in Nederland. Ook zijn er evenementen geweest om meer studenten bewust te maken over duurzaamheid, fair trade en ongelijke verdeling van rijkdom binnen de leefwereld van mbo-studenten.

Het project werd mede mogelijk gemaakt met subsidie van SBOS (de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking). Dit subsidieprogramma van het ministerie van Buitenlandse Zaken streeft ernaar wereldburgerschap in de Nederlandse samenleving te vergroten.