Samenwerkingspartners

In het voorjaar van 2014 heeft NCDO het stageprogramma tussentijds geëvalueerd. Op het moment van de tussenevaluatie waren er 4 groepen studenten via Werken aan de wereld op stage geweest. Het doel was tweeledig:

 

  • Onderzoeken of eerdere aanpassingen aan het programma om de impact van de stages te vergroten (doorgevoerd na terugkomst van de tweede stagegroep), het gewenste resultaat hebben gehad;
  • Onderzoeken of er verdere aanpassingen aan het stageprogramma nodig waren.

 

NCDO heeft veranderingen in houding en gedrag gemeten aan de hand van 24 stellingen uit de barometer van mondiaal burgerschap. Tijdens de tussenevaluatie zijn de resultaten op 3 vragen onderzocht. De definitieve analyse van alle resultaten verwachten we in maart 2015, als alle groepen teruggekeerd zijn van stage.

 

Uit de tussenevaluatie is gebleken dat de aanpassingen aan het programma effect hebben gehad. Zo blijken stagiaires van de derde en vierde groep, in vergelijking met de tweede groep, na hun stage bijvoorbeeld minder vaak afval op straat te gooien. Ook volgen veel studenten na afloop van hun stage vaker het nieuws over problemen in de wereld en halen ze vaker hun mobiel uit de oplader als deze opgeladen is. En ten slotte onderschrijven de stagiaires na terugkomst uit een ontwikkelingsland vaker de stellingen dat mensen slachtoffers van natuurrampen moeten steunen en dat Nederland arme landen moet steunen in het oplossen van hun problemen.

 

Het volledige rapport kun je opvragen bij Patricia Nieuwenhuizen.